Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

Oprogramowanie Geomagic Design X

Oprogramowanie Geomagic Design X – zaawansowane oprogramowanie służące do tworzenia modeli CAD na podstawie danych pozyskanych w wyniku pomiaru 3D. Może to być chmura punktów lub siatka trójkątów. Pozwala stworzyć modele edytowalne w innych programach CAD z zachowaniem drzewka projektu.

Podstawowe cechy programu:
– automatyczne rozpoznanie cech wymaganych do projektowania z danych zeskanowanych,
– tworzenie powierzchni i modeli bryłowych bezpośrednio z pliku *.stl,
– automatyczne tworzenie szkiców 2D i 3D na danych zeskanowanych,
– funkcje wyciągania, obrotu, loftu i rozciągania używane do kreowania modelu CAD bazując na danych zeskanowanych,
– zaokrąglanie i fazowanie krawędzi z automatycznym obliczaniem promieni/kąta,
– tworzenie loftów dzięki 2-stopniowemu kreatorowi,
– budowanie kompletnego drzewa czynności (historii modelowania),
– kontrolowanie, w czasie rzeczywistym, dokładności modelu CAD do modelu rzeczywistego,
– transfer modeli parametrycznych wraz z drzewkiem czynności do: SolidWorks (2006+, nowsze edycje), Siemens NX (4+),PTC Creo (Pro/Engineer Wildfire 3.0+), Autodesk Inventor 2010+ and AutoCAD 2007+,
– export modeli parametrycznych do CATIA V4 lub CATIA V5 (drzewko czynności nie jest przenoszone),
– export do Inventor, SolidEdge i innych aplikacji poprzez modele w postaci Parasolid, IGES, STEP, STL,
– uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym dzięki funkcji liveScan, umożliwiającej podłączenie do programu skanera 3D,
– import chmury punktów lub siatki trójkątów z każdego skanera lub innego źródła.