Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

LEIOS - oprogramowanie do inżynierii odwrotnej

Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej Leios 2 – oprogramowanie wykorzystywane do obróbki chmur punktów(asc, txt, dat, asd, cwk, vvd, opt, scs, xyz, v3d), tworzenia siatki trójkątów(stl, vrml, obj, ply) oraz wykonywaniu zadań inżynierii odwrotnej(stl, vrml, obj, ply).

Leios oprogramowanie wykorzystywane do obróbki chmur punktów(asc, txt, dat, asd, cwk, vvd, opt, scs, xyz, v3d), tworzenia siatki trójkątów(stl, vrml, obj, ply) oraz wykonywania zadań inżynierii odwrotnej(stl, vrml, obj, ply). Do programu została dodana możliwość bezpośredniego importu danych ze skanera.

Leios 2 R2 (Rev 2) – opis wprowadzonych zmian:
– zoptymalizowano kod programu oraz wprowadzono pełne wsparcie dla architektury wielordzeniowej,
– zwiększono wydajność narzędzia globalnej rejestracji skanów,
– dodano zaktualizowany język interfejsu użytkownika: polski oraz japoński,
– dodano i wprowadzono globalne usprawnienia narzędzi rzeźbienia (sculpting tools), przeprojektowany pasek narzędzi,
– usprawniono pasek narzędzi snap, dodano zdolność wyboru wielu typów obiektów,
– naprawiono błąd wizualizacji koła obrotu obiektu,
– naprawiono błąd zaznaczania siatki mesh w funkcji dopasowania do płaszczyzny,
– naprawiono działanie paska postępu podczas importu plików OBJ,
– naprawiono błąd w działaniu funkcji ucięcia siatki mesh krzywą,
– naprawiono błąd w sekcji wyboru wielu siatek mesh podczas ich rejestracji,
– ulepszono wpasowanie cylindra w siatkę mesh,
– usprawniono proces duplikowania siatki mesh,
– zaimplementowano dynamiczny obrót przy przełączaniu się do widoków rzutni obiektów,
– wprowadzono szkic w trybie przekroju,
– dodano możliwość wpasowania polilinii w linię, łuk i krzywą NURBS,
– dodano podświetlanie kontekstowe obiektu w drzewie, gdy kursor znajduje się nad wybraną geometrią,
– zaimplementowano wsparcie wykorzystania wielu tekstur płaszczyzny referencyjnej mogcej zostać dopasowanej do żądanych wymiarów,
– wprowadzono nowy algorytm porównania siatka mesh / powierzchnia, teraz zaznaczanie klastra siatki mesh – występuje jako jedno z narzędzi zaznaczania,
– uproszczono drzewo modelu,
– usunięto okno poleceń, naprawiono problem z wpasowaniem zaznaczenia siatki mesh do płaszczyzny,
– naprawiono problem interfejsu paska przesuwania przekroju,
– naprawiono problem wizualizacji linii zebry, powiększono pasek postępu, wprowadzono inne mniejsze zmiany w interfejsie użytkownika.