Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

SMARTTECH3D

Wraz ze skanerem firmy SMARTTECH dostarczane jest najnowsze oprogramowanie, które umożliwia dokonywać pomiarów na stoliku obrotowym bądź za pomocą markerów pozycjonujących. Dzięki ogromnym możliwością aplikacji pobranie koloru o ciemnej lub refleksyjnej barwie nie stanowi problemu, co dla innych skanerów jest bardzo trudne do osiągnięcia, a jest niezbędne do archiwizacji zasobów muzealnych lub znalezisk archeologicznych.

Dzięki poprawionemu algorytmowi obliczeniowemu w 100% wykorzystywana jest możliwość stacji roboczej co daje możliwość, jako jedynemu na runku, płynnej pracy na chmurach nawet powyżej 300mln punktów.

Dodatkowym atutem jest intuicyjny interface, dzięki któremu bezproblemowo odnajdziemy potrzebne nam funkcje.

Licencja oprogramowania, którą otrzymujemy przy zakupie skanera, pozwala również na zaawansowaną obróbkę danych. Mamy możliwość usuwania szumów, nieciągłości, grup punktów, które powstały podczas pomiaru.

Łączenie pojedynczych chmur punktów, dzięki zaawansowanym funkcją, możemy dopasować metodą trzech punktów bądź globalnie (gdy do pomiaru używaliśmy stolika obrotowego).

SMARTTECH3Dmeasure umożliwia tworzenie siatki trójkątów w rozszerzeniu STL poprzez automatyczną zamianę chmur punktów. Plik możemy wyeksportować do dowolnego oprogramowania, które obsługuje rozszerzenie, w celu wydruku, zachowując przy tym informację o kolorze (RGB) jako OBJ.

Dzięki wbudowanym funkcją, takim jak uzupełnianie powstałych dziur czy usuwanie niepotrzebnych trójkątów, istnieje możliwość obróbki chmur punktów.

Dodatkowo udostępniono funkcje automatyzacji, która skraca czas dzięki automatycznemu tworzeniu siatki trójkątów skanowanych detali
Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure v2017 jest dostarczane nieodpłatnie wraz ze skanerem 3D.

Lista nowych funkcjonalności oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure v.2017 wraz z podziałem na moduły:

Moduł skanowania 3D:
– pomiar pojedynczy,
– pomiar na stoliku obrotowym,
– pomiar na markery pozycjonujące,
– tryb LiveView,
– możliwość dostosowania pomiaru do warunków środowiskowych,
– opcjonalnie odświeżanie kalibracji skanera 3D.

Moduł edycji chmury punktów:
– manualne zaznaczanie punktów w chmurze przy pomocy: lasso, pędzel, prostokąt, elipsa, wielokąt
– automatyczne zaznaczanie punktów w chmurze
– upraszczanie chmury punktów (jednorodne lub adaptacyjne – oparte na krzywiźnie)

Moduł generowania i edycji siatki trójkątów:
– automatyczne i ręczne łatanie dziur,
– odwracanie wektorów normalnych,
– wygładzanie siatki trójkątów,
– tworzenie siatki z automatycznie zmapowaną teksturą,
– eksport siatki w formatach STL lub OBJ.

Moduł analizy i pomiaru:
– obliczanie odległości pomiędzy punktami w chmurze pomiarowej,
– obliczanie pola powierzchni na siatce trójkątów,
– wizualizacja odchyleń poprzez dopasowanie sfery lub płaszczyzny,
-generowanie przekrojów 2D.

Moduł automatyzacji:
– tworzenie cyklu automatycznych operacji – MAKRO,
– zapisywanie drzewa operacji,
– poręczny klucz produktu USB.

Mobilny klucz USB daje możliwość instalacji oprogramowania na wielu komputerach jednocześnie bez potrzeby przenoszenia licencji. Wystarczy podpiąć klucz USB.