PŘÍSLUŠENSTVÍ K 3D SKENERŮM

Otočné stolky:
Otočné stolky urychlují a automatizují proces 3D skenování. Díky speciálnímu modulu software, který ovládá hlavici, automaticky zpracovává údaje ze skenování a vytváří 3D model.
Varianty otočných stolků:
– pro malé zatížení do 15 kg
– pro střední zatížení do 60 kg
– pro vysoké zatížení do 120 kg
Otočný stolek pro automatizaci měření – za účelem získání co nejrychlejších výsledků skenování otočných objektů je velmi praktickým nástrojem otočný stolek, který umožňuje automatické získání komplexních mračen bodů otočných objektů (bez nutnosti nalepování značek na objekt).

Mobilní pracovní stanice – speciálně upravený laptop, který je schopen splnit požadavky softwaru pro ovládání měřicí hlavice.

Integrovaný systém bezestínového osvětlení, který tvoří:
– lampy,
– stativy,
– přepravní softboxy,
– software pro ovládání lamp během měření.

Stativ – speciální stativ, vybavený naklopitelnou a otočnou hlavicí. Stativ zajišťuje pohodlí a mobilitu systému, za současného zachování stability a bezpečnosti.