Certifikace 3D skenerů

Certifikace podle pokynů německého PTB v souladu s normou VDI/VDE 2634.

Firma SMARTTECH zavedla jako standard normování, cejchování a kontroly 3D skenerů podle německé normy VDI/VDE 2634, vytvořené německým sdružením fyziků a inženýrů. Tato norma je čitelná a měřitelná pro všechny, proto poskytuje možnost srovnání a volbu nejlepšího systému optického 3D skenování.

Pokyny normy VDI/VDE 2634 definují následující parametry:

  • Chyba sestavy optické hlavice – prováděný na jednotlivé kouli. Popisuje charakteristickou chybu optických 3D měřících systémů, založených na skenování povrchu v malém rozsahu měření, je to: vzdálenost mezi středem sféry vyznačené za použití Gaussova kritéria (metoda nejmenších čtverců), která je sloučeným prvkem, založeným na úplném množství měřících bodů, zkorigovaným na stejném kulovém materiálním vzoru rozměru – a mířícím bodem, zkorigovaným na stejném kulovém materiálním vzoru rozměru.
  • Chyba indikace délky – prováděný na vzoru ball bar. Dalším vyjadřovaným parametrem je chyba indikace délky, definovaná vzorem „ball bar“ (dvě koule vyrobené z příslušného materiálu).
  • Chyba rovinnosti – prováděný na ploché desce. Pokyny VDI/VDE jej definují, jako rozsah vzdálenosti změřených bodů od roviny zkonstruované metodou nejmenších čtverců. Vzor je proveden na materiálu s nízkou odrazivostí, jehož šířka nesmí být menší jak 50 mm a délka – od 50 % úhlopříčky tělesa popisujícího rozsah měření.