Kontakt
Kontaktujte nás

Michał Bednarczyk
tel: 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Kontaktujte nás 2

Michał Wowczuk
tel: +48 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

SMARTTECH3D

Společně se skenerem firmy SMARTTECH je dodáván nejnovější software, který umožňuje provádění měření na otočném stole, nebo pomocí polohových značek. Díky ohromným možnostem aplikace není mapování tmavých nebo reflexních barev žádný problém, avšak u ostatních skenerů jej lze jen těžko dosáhnout, přičemž je nezbytné pro archivaci muzejních zásob nebo archeologických nalezišť.
Díky opravenému výpočtovému algoritmu je na 100 % využívána možnost pracovní stanice, což umožňuje – jako u jediného skeneru na trhu – plynulou práci s mračny dokonce nad 300 milionů bodů.
Přehled funkcí softwaru SMARTTECH3Dmeasure v.2017 s rozlišením na moduly:

Modul 3D skenování:
– jednotlivé měření,
– měření na otočném stolku,
– měření na polohové značky,
– režim LiveView,
– možnost uzpůsobení měření podmínkám prostředí,
– volitelně aktualizace kalibrace 3D skeneru.

Modul editace mračna bodů:
– manuální označení bodů v mračnu pomocí: laso, štětec, obdélník, elipsa, mnohoúhelník
– automatické označování bodů v mračnu
– zjednodušení mračna bodů (sourodé nebo adaptační – založené na zakřivení)

Modul generování a editace trojúhelníkové sítě:
– automatické a manuální zacelování děr,
– odvracení normálních vektorů,
– vyhlazování trojúhelníkové sítě,
– tvorba sítě s automaticky zmapovanou strukturou,
– export sítě ve formátech STL nebo OBJ.

Modul analýzy a měření:
– výpočet vzdálenosti mezi body v mračnu měření,
– výpočet pole povrchu na trojúhelníkové síti,
– vizualizace odchylek prostřednictvím uzpůsobení sektoru nebo roviny,
– generování 2D průřezů.

Modul automatizace:
– tvorba cyklu automatizace operace – MAKRO,
– ukládání stromu operací,
– příruční USB klíč produktu.

Mobilní USB klíč umožňuje instalaci softwaru na několika počítačích současně, bez nutnosti převodu licence. Stačí zapojit USB klíč.