Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

Certyfikacja skanerów 3D

Certyfikacja według zaleceń niemieckiego PTB zgodnie z normą VDI/VDE 2634.

Wszystkie oferowane przez nas skanery 3D poddawane są, na etapie produkcyjnym, rygorystycznym normom jakości. Standardem jest kontrola urządzeń przez producenta wg niemieckich wytycznych VDI/VDE 2634, opracowanych przez Stowarzyszenie Fizyków i Inżynierów niemieckich. Dzięki jasnym i czytelnym wytycznym możliwe jest porównanie dowolnych systemów oraz dobór odpowiedniego skanera 3D do swoich potrzeb.

Wytyczne VDI/VDE 2634 określają trzy najważniejsze parametry:
– błąd wskazania długości,
– błąd układu głowicy optycznej,
– błąd płaskości.