ScanBright archeo

ScanBright archeo skonfigurowany został mając na uwadze profesjonalną digitalizację dzieł sztuki uwzględniając charakterystykę obiektów muzealnych. Skaner podczas digitalizacji spełnia wszystkie zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie. Zalecenia opracowane zostały przez Zespół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dokładność pomiarowa skanera 3D wynosi nawet 30 μm. Próbkowanie na poziomie 650 pkt/mm2 pozwoli odzwierciedlić wszelkie szczegóły geometrii skanowanego eksponatu dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie wyników do wizualizacji, archiwizacji lub poddaniu drukowi 3D. Dzięki temu, iż skaner 3D wykorzystuje światło białe strukturalne nie jest on szkodliwy dla mierzonych obiektów.