Micron3D

Micron3D

Najnowsza generacja optycznych skanerów 3D Micron3D Green, których metoda pomiaru opiera się na projekcji wąskopasmowego światła zielonego. Pomiar obiektu, podobnie jak w przypadku skanerów wąskopasmowego światła białego, polega na rzutowaniu prążków światła zielonego LED na mierzony obiekt, a na podstawie ugięcia się prążków od prostoliniowości wyznaczany jest punkt w przestrzeni. Dzięki zastosowaniu zielonego źródła światła LED możliwe jest zwiększenie dokładności pomiaru przy jednoczesnym ograniczeniu poboru prądu oraz zwiększeniu żywotności systemu.

Sama obudowa, jak również konstrukcja wewnętrzna skanera 3D zostały wykonane z karbonu co pozwoliło na zmniejszenie masy urządzenia, zwiększenie wytrzymałości, a przede wszystkim ograniczyło wpływ temperatury otoczenia na dokładność pomiaru. Wykorzystanie dodatkowych tłumików drgań oraz specjalnych pyłoszczelnych filtrów z wymiennym wkładem znacząco wpływa na jakość wykonywanych pomiarów w trudnych warunkach.