Digitalizacja i archiwizacja 3D dla muzealnictwa oraz archeologii

Do archiwizacji stosowane jest jedynie światło białe, które daje gwarancję bezpieczeństwa mierzonego obiektu. Przestrzegane są zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów w muzealnictwie (opracowane przez zespół ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

Dzięki technologii zastosowanej w skanerach, podczas pomiaru zbierane są dane do postaci chmury punktów o współrzędnych przestrzennych XYZ jak i również informacje o kolorze RGB.

Digitalizacja i archiwizacja 3D

Dane pozyskane ze skanera zapisywane są w uniwersalnych formatach, więc każdy profesjonalny program do edycji danych pomiarowych(np. Geomagic, 3D Studio, ZBrush) nie będzie miał problemów z wczytaniem ich.

Gęsta chmura punktów, która reprezentuje powierzchnię obiektu mierzonego oraz jego teksturę może zostać przekształcona w siatkę trójkątów, odwzorowując niemal identycznie mierzony obiekt.

Siatka trójkątów z informacją o kolorze tekstury może posłużyć jako model w wirtualnym muzeum, a także do wizualizacji z nieporównywalną dotąd jakością.

W celu wyceny usługi prosimy o przesłanie zdjęcia/zdjęć obiektu na adres michal@scanner3d.pl lub pomiar@scanner3d.pl lub skorzystanie z formularza w zakładce kontakt.

Digitalizacja i archiwizacja 3D obiektu historycznego