Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest jest TECHNAR Eugeniusz Bednarczyk, ul. Piotra Skargi 12, 67-200 Głogów, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@scanner3d.pl.
  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (usługi).
  2. Dane, którymi administrujemy to w szczególności – imię, nazwisko, adres, numer NIP lub PESEL oraz nr telefonu i adres e-mail (których podanie jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonania usługi). Będą one przechowywane 6 lat lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do ustania przyczyn biznesowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności: podmiotom biorącym udział w realizacji umowy, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom uprawionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz biuru rachunkowemu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w oparciu o zgodę, jeśli taka została udzielana.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO – jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania wymienionych celów lub do momentu, gdy Pani/Pan wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close