Kontakt
Skontaktuj się z nami

Michał Bednarczyk
tel: +48 602 259 772
e-mail: biuro@scanner3d.pl

Skontaktuj się z nami 2

Michał Wowczuk
tel: 785 439 071
e-mail: michal@scanner3d.pl

odpowiedzialność wykonawcy

Firma TECHNAR Eugeniusz Bednarczyk ponosi odpowiedzialność z tytułu nieumyślnego, nienależytego wykonania umowy do wysokości ceny netto uiszczonej za usługę. Klient zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia projektu, poprzez wizualną ocenę, kontrolę modelu wykonanego na podstawie skanowanego detalu do rzeczywistego (tzw. kontrola jakości), wyprodukowania testowego egzemplarza detalu np metodą druku 3D, przed ewentualnym wdrożeniem go do produkcji.

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close