odpowiedzialność wykonawcy

Firma TECHNAR Eugeniusz Bednarczyk ponosi odpowiedzialność z tytułu nieumyślnego, nienależytego wykonania umowy do wysokości ceny netto uiszczonej za usługę. Klient zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia projektu, poprzez wizualną ocenę, kontrolę modelu wykonanego na podstawie skanowanego detalu do rzeczywistego (tzw. kontrola jakości), wyprodukowania testowego egzemplarza detalu np metodą druku 3D, przed ewentualnym wdrożeniem go do produkcji.